Ένα φάντασμα στοιχειώνει την ιστορία – το φάντασμα της μετάφρασης
(ζητούμε συγγνώμη από τον Καρλ Μαρξ και τον Ζακ Ντερριντά)

Το Δίκτυο ιστορίας και μετάφρασης απευθύνεται σε όλους τους ερευνητές και τους επαγγελματίες που ενδιαφέρονται για τον τρόπο με τον οποίο η ιστορία και η μετάφραση αλληλοδιαπλέκονται.

(Α) Θεωρούμε ότι:

  1. Η μετάφραση και η διερμηνεία ως πράξη παίζουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της ιστορίας, καθώς και ότι το ιστορικό πλαίσιο είναι ένα απαραίτητο στοιχείο για την κατανόησή τους.
  2. Δεν υφίσταται παγκόσμια ιστορία της μετάφρασης, αλλά κάθε μετάφραση ερείδεται στην ιστορία.
  3. Η ιστορική γραφή αποτελεί μία μορφή (δι)ερμηνείας και η (δι)ερμηνεία αποτελεί μια μορφή μετάφρασης.
  4. Η μετάφραση δεν είναι μια ακραιφνής γλωσσική πράξη.

(Β) Εκκινώντας από την αρχή ότι δεν υφίσταται ιστορία δίχως μετάφραση ούτε μετάφραση δίχως ιστορία, πιστεύουμε πως τα δύο αυτά πεδία έρευνας μπορούν να εμπλουτιστούν αμοιβαία, καθώς αμφότερα:

  • Επιζητούν να κατανοήσουν το παρελθόν χάρη στην αυστηρή ανάλυση των πηγών.
  • Εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο η ίδια η γλώσσα καταγράφεται στην ιστορία και ασχολούνται με φαινόμενα λόγου, εξουσίας και ασύμμετρων σχέσεων.

(Γ) Επιδιώκουμε να:

  • Να προωθήσουμε μια προσέγγιση που θα λαμβάνει υπόψη τη μετάφραση τόσο ως συστατική κατηγορία της ιστορικής ανάλυσης όσο και ως ιστορικά εξειδικευμένης πρακτικής.
  • Να ιστοριογραφήσουμε όχι μόνον αναφορικά με τον αντικείμενο της έρευνάς μας αλλά και αναφορικά με τις κατηγορίες θεωρητικής ανάλυσης που χρησιμοποιούμε.
  • Να εξετάσουμε την ιστορία υπό υπερθνική και συγκριτική οπτική και να φέρουμε σε επαφή ερευνητές που υιοθετούν τέτοιου είδους προσεγγίσεις.

Γιατί τώρα; Το Δίκτυο ιστορίας και μετάφρασης έρχεται ως απάντηση στην αυξανόμενη σημασία της ιστορίας της μετάφρασης και της διερμηνείας, τόσον στο πλαίσιο της μεταφρασεολογίας όσο και των ιστορικών σπουδών. Τα τελευταία δέκα με δέκα πέντε χρόνια χαρακτηρίστηκαν από το διογκούμενο ενδιαφέρον για ιστορικές έρευνες στον κλάδο της επιστήμης της μετάφρασης και της διερμηνείας, καθώς και για τα θεωρητικά και μεθοδολογικά ερωτήματα που προκύπτουν εξ αυτών. Αυτό το φαινόμενο διαφαίνεται εξ ίσου στον τρόπο με τον οποίο η μετάφραση και η διερμηνεία χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο άλλων επιστημονικών κλάδων εν είδει μεταφοράς ή νέας προσέγγισης.

Σε ποιους απευθύνεται; Αποσκοπούμε στην κινητοποίηση ερευνητών και επαγγελματιών από όλες τις περιοχές του κόσμου, κάθε λογής πνευματικής και πολιτιστικής παράδοσης, προερχόμενων από πληθώρα επιστημονικών και θεσμικών προσεγγίσεων, όπως: μεταφρασεολογία και σπουδές διερμηνείας, ιστορία, λογοτεχνικές σπουδές, σπουδές πολιτισμού, κοινωνιολογία, συγκριτικές σπουδές, φιλολογία και γλώσσες, ανθρωπολογία, θεολογία, διεθνείς σχέσεις, βιβλιοθηκονομία, μουσειολογία, καθώς και από κάθε άλλο τομέα, για τον οποίο μια τέτοια υπερεθνική ή συγκριτική προσέγγιση θα ήταν ενδεδειγμένη.