Привид ходить по історії – привид перекладу
(хай вибачать Карл Маркс і Жак Дерріда)

Асоціація дослідників історії перекладу «Гісторі енд транслейшн нетворк» (History and Translation Network) звертається до всіх науковців і практиків, зацікавлених у тому, як історія переплітається з перекладом, а переклад – з історією.

(А) Ми стверджуємо, що:

1. перекладацькі акти відіграють вирішальну роль у творенні історії, а історичний контекст необхідний для нашого розуміння цих актів;

2. не існує такої речі, як загальна історія перекладу, але кожен переклад ґрунтується на історії;

3. історичні тексти – це інтерпретація, а інтерпретація є формою перекладу;

4. переклад не є прозорим лінгвістичним актом.

(Б) Спираючись на твердження, що не існує історії без перекладу, а перекладу – без історії, ми вважаємо, що ці галузі дослідження можуть підсилити одна одну, тому що обидві:

5. намагаються зрозуміти минуле на основі детального аналізу фактів;

6. розглядають, яким чином мова вписана в історію, та вивчають суб’єктів дискурсу, влади та асиметричних відносин.

(В) Ми маємо на меті:

7. просувати підхід, в якому переклад розглядається як визначальна категорія історичного аналізу та історично специфічна практична діяльність;

8. історизувати не тільки об’єкт нашого дослідження, але й концептуальні категорії, які ми використовуємо;

9. розглядати історію у транснаціональній та порівняльній перспективі та об’єднувати науковців, які використовують такі підходи.

Чому зараз? Асоціація дослідників історії перекладу «Гісторі енд транслейшн нетворк»(History and Translation Network) створена у відповідьнапостійне зростання важливості історії перекладу і тлумачення – як у межах перекладознавства, так і в історичних дослідженнях. Протягом останніх десяти років відзначається посилення зацікавленості в історичних дослідженнях перекладу і тлумачення та відповідних теоретичних і методологічних питаннях. Також очевидним є збільшення використання перекладу як метафори або парадигми іншими дисциплінами.

Для кого? Нашою метою є залучення дослідників і практиків, які представляють усі регіони світу, всі інтелектуальні та культурні традиції, а також широке коло закладів та дисциплін, як-от: перекладознавство, історію, літературознавство, культурологію, соціологію, компаративістику, філологію, антропологію, релігієзнавство, міжнародні відносини, філософію, архівознавство, музейну справу та будь-яку іншу галузь, для якої транснаціональна або порівняльна перспектива є релевантною.